Công Đoàn trường Tiểu học Tân Lập tổ chức gặp mặt chúc mừng đồng chí Phạm Duy Thuận, đồng chí Hoàng Thị Thanh Hoàn chuyển công tác.

Sau đây là một số hình ảnh:

Bài viết liên quan