Trường Tiểu học Tân Lập tổ chức hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm 2021-2022

Sau đây là một số hình ảnh về hội nghị:

Bài viết liên quan