Trường tiểu học Tân Lập công khai kế hoạch năm học 2020 - 2021

Công khai một số kế hoạch năm học 2020-2021: kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, kế hoạch phối hợp giáo dục và y tế, kế hoạch an ninh trật tự, kế hoạch an toàn giao thông, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua. Dưới đây là chi tiết các kế hoạch:

Bài viết liên quan