08/02/22  Cơ cấu tổ chức  62
Đại diện nhà trường cùng phụ huynh học sinh trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai điểm trường. Sau đây là một số hình ảnh: