Hoạt động ngoại khóa các kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em

Ngày 25/9/2019 Liên đội tiểu học Tân Lập phối hợp cùng HDĐ tổ chức buổi ngoại khóa các kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em.Về dự có đồng chí Phan Thị Ngân Phương -phó BT,chủ tịch HDĐ huyện và cô Nguyễn Thị Thu Hà chuyên viên chi cục dân số tỉnh đã trực tiếp giảng dạy cho các em .Với kỹ năng truyền đạt dễ hiểu của cô các em đã nắm bắt ,nhận biết và tiếp thu những kỹ năng cơ bản để phòng tránh trước nhũng nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra.