Hoạt động tập thể của trường Tiểu học Tân Lập

Giờ hoạt động tập thể đọc sách sân trường của các em học sinh diễn ra vào giờ ra chơi sáng thứ 6 hàng tuần. Sau đây là một số hình ảnh:

Bài viết liên quan