Liên Đội trường Tiểu học Tân Lập kết nạp Đội cho các em học sinh lớp 3 năm học 2021-2022

Sau đây là một số hình tại hai điểm trường:

Bài viết liên quan