Liên Đội trường Tiểu học Tân Lập phát động ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ miền Trung.

Toàn trường quyên góp được: 1300 quyển sách giáo khoa các loại, 60 bút viết, 627 quyển vở ô ly, hơn 2 bì quần áo. Tất cả đã được chuyển đến chùa Sùng Quang để tập hợp và chuyển vào miền Trung. Sau đây là một số hình ảnh:

 

Các em học sinh vẽ bưu thiếp gửi động viên các bạn học sinh miền Trung

Bài viết liên quan