Liên Đội trường Tiểu học Tân Lập tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết Nguyên Đán Tết cổ truyền của dân tộc.

Sau đây là một số hình ảnh:

Bài viết liên quan