Nội quy trường Tiểu học Tân Lập 1

PHòNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VŨ THƯ         CỘNG Hòa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 1                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 


NỘI QUY

TRƯỜNG TIỂU  HỌC  TÂN LẬP 1

NĂM HỌC: 2016-2017

 

Điều 1. Giờ làm việc

          1. Giờ làm việc đối với giáo viên:

          Sáng: Từ 6 giờ 45 phút đến 10 giờ 20 phút; Chiều: Từ 13 giờ 15 phút đến 16 giờ 35 phút

          2. Giờ học đối với học sinh: (Không đi học quá sớm, không chơi ở trường sau giờ tan học)

     Sáng: Từ 6 giờ 35 phút đến 10 giờ 20 phút; Chiều: Từ 13 giờ 10 phút đến 16 giờ 35 phút

Ghi chú: - Giáo viên trực ban đến sớm hơn các giờ quy định trên 10 phút và về muộn hơn giờ quy định 5 phút

- Trong các buổi hội họp, chuyên đề có thể vào muộn hơn so quy định 15 phút và có thể về muộn hơn so với giờ quy định 15 phút tùy theo mức độ nội dung cuộc họp.

Điều 2. Giáo viên  

          1. Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường tiểu học (Điều 18. Tổ chuyên môn; Điều 19. Tổ văn phũng; Điều 34. Nhiệm vụ của giáo viên; Điều 35. Quyền của giáo viên; Điều 37. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên; Điều 38. Các hành vi giáo viên không được làm;Điều 39. Khen thưởng và xử lí vi phạm).

2. Thực hiện nghiêm túc các bản ký cam kết, nội quy của trường, chuyên môn, các ban ngành đoàn thể, các cuộc vận động.

3. Những CBGV trực ban thực hiện theo đúng nội quy trc ban. GV dạy tiết cuối buổi học có nhiệm vụ đôn đốc HS đóng cửa, tắt các thiết bị điện, kê bàn ghế gọn gàng ngăn nắp, nhắc nhở nề nếp HS ra về.

 

Điều 3. Học sinh

Nhiệm vụ của học sinh

1. Thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập; chấp hành nội quy nhà trường; đi học đều và đúng giờ; giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập.

2. Kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè và người tàn tật, khuyết tật.

3. Rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân.

4. Tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.   

5. Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.      

Ngoài ra học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường, liên đội, lớp đó quy định(có nội quy riêng).    

Điều 4. Phụ huynh học sinh và khách đến giao dịch

          Xuất trình giấy tờ (nếu có) và tuân thủ theo mọi sự hướng dẫn của bảo vệ, giáo viên trực ban hoặc người có trách nhiệm trong trường, không được tự ý giao dịch hoặc đến các lớp học khi chưa được sự đồng ý của đại diện Ban giám hiệu nhà trường.

          Phụ huynh đưa đón con em phải đúng thời gian quy định, đúng vị trí quy định. PH đến giao dịch với giáo viên không giao dịch trong giờ giảng dạy, PH đến giao dịch với nhà trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thắc mắc của nhân dân lịch tiếp vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Điều 5. Giữ gìn trật tự và bảo quản tài sản.

          1. Các phương tiện phải để gọn gàng và đúng nơi quy định; tắt máy, dắt xe và tránh gây tiếng ồn khi ra vào trường trong giờ học.

          2. Giáo viên, nhân viên và học sinh phải có trách nhiệm bảo quản mọi tài sản của nhà trường, lớp nếu làm hỏng, mất phải bồi thường.

          3. Giáo viên, nhân viên và học sinh phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn nhà trường trong sạch, sử dụng hiệu quả điện, nước .

Điều 6. Soạn giảng

          Giáo viên được phép sử dụng giáo cũ, giáo án soạn bằng đánh máy tính, viết tay….

          Nội dung bài soạn phải ngắn gọn rừ ràng cỏc hoạt động của thầy, trũ, khụng dài quỏ 1 trang a4.

          Sử dụng giáo án cũ, soạn máy tính phải làm đơn, hội đồng xét duyệt duyệt.

          Giáo án soạn trước 1 tuần, sử dụng giáo án cũ hoặc đánh máy nếu vi phạm quy chế hoặc một số điều cam kết thỡ phải soạn giỏo ỏn viết tay.

Điều 7. Hội họp

          Thời gian hội họp sáng từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ, chiều 1 giờ 45 phút  đến 17 giờ 30 phút. Tùy theo nội dung công việc có thể về sớm hơn hoặc muộn hơn. Hiệu lệnh là 3 hồi chuông, tuyệt đối không bấm tự do, khi có chuông về họp đúng giờ.

Họp giao ban tuần 1 lần, họp triển khai công tác tháng tháng 1 lần, ngoài ra cònn có các cuộc họp bất thường, cuộc họp của các đoàn thể trong trường, cuộc họp triển khai đầu năm, họp đánh giá sơ kết, tổng kết của kỳ, năm.

Trong quá trình hội họp không làm việc riêng, không nói chuyện, nghe điện thoại, tập trung lắng nghe ghi những nội dung trọng tâm, nội dung quan trọng. CBGV muốn có ý kiến phải chuẩn bị các nội dung rừ ràng, trọng tâm, không pha lời, khụng phát ngôn bừa bãi khi chưa có sự cho phép của chủ tọa.

CBGV vắng1 buổi hội họp lý do không chính đáng tính bằng một buổi nghỉ không hưởng lương và bị liên quan, ảnh hưởng đến ý thức, thi đua.

Điều 8: Chế độ hưởng thụ

1/ Nhà trường thực hiện chế độ chi trả thù lao và  quyền lợi hưởng thụ theo quy chế chi tiêu nội bộ ( Nhà trường  thông qua đầu năm dương lịch hàng năm)

Nhà trường chi trả đủ lương cho người hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trường hợp nghỉ ốm, nghỉ trông con ốm không được quá số ngày quy định. Trong những ngày nghỉ phải có xác nhận của bệnh viện và hưởng lương BHXH .(Theo luật bảo hiểm xã hội mới)

2/ Khi cần nghỉ CBGV – CNV phải báo cáo BGH khi được sự đồng ý mới được nghỉ. Nhà trường chỉ cho nghỉ 1 – 3 ngày, trong trường hợp này ban CHCĐ động viên CBGV dạy thay không hưởng chế độ tăng giờ. Trường hợp nghỉ quá do có việc riêng phải báo cáo và được sự đồng ý của PGD và bản thân người nghỉ phải chuyển hưởng lương BHXH.

3/ Ngày lễ tết được nghỉ theo quy định đồng thời phải trực cơ quan theo sự phân công của BGH.

4/  Tiền dạy tăng giờ được trả theo mức kinh phí do tài chính huyện cấp.

5/ Đối với CB-GV hợp đồng chi trả theo thoả thuận và được hưởng một số chế độ tuỳ theo mức độ kinh phí của nhà trường và theo từng thời điểm.

6/ Tổ trưởng và tổ phó hưởng phụ cấp, tổ phó kiểm thư ký tổ. Tổ trưởng 150.000, tổ phó 90.000 đồng

7/ Hàng tháng thanh quyết toán tài chính 1 lần, các trường hợp nghỉ lý do không chính đáng thì trừ lương để chi trả cho người dạy thay. Số tiền 1 tiết được tính tổng số tiền thực lĩnh 1 tháng chia cho số tiết 1 tuần x 4 tuần.

    Điều 9: Kiểm tra và đánh giá:

+ Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, điều hành làm việc và quản lý theo bộ máy Từ BTCB – HT đến PBT, CTCĐ, PHT, Trưởng các ban Ngành đoàn thể, Tổ trưởng, khối trưởng, nhân viên)

+ Đánh giá đồng nghiệp phải thực sự mang tính xây dựng, tránh e dè nể nang, đánh giá đúng người và đúng việc

     + Đánh giá học sinh đánh giá theo thông tư 30, nghiên cứu kĩ đánh giá thật nghiêm túc với thông tư.

Điều 10: Quản lý và trách nhiệm:

          - Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm trước nhà nước về mọi hoạt động của nhà trường. Quản lý điều hành mọi công việc.

          - Hiệu phó: Giúp hiệu trưởng chỉ đạo công tác chuyên môn, theo dõi số lượng phổ cập phụ trách CSVC chỉ đạo các hoạt động thư viện, thiết bị, lao động, TDVS.

 Một số quy định khác:

  • Xếp thi đua của đội mà từ 7 trở xuống không đạt danh hiệu đăng ký thi đua cao.

         - Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây xanh

  • Vệ sinh lớp học phải được bỏ trong túi ni lon buộc gọn bỏ thùng rác
  • Hàng tuần lớp trực ban phải chuẩn bị bàn ghế chào cờ, mỗi lớp có một ghế cho GV ngồi phía trên, thẳng lớp mình.
  • Ra vào lớp nhanh đúng giờ, đầu giờ đọc 5 điều Bác dạy, hát, thể dục đầu giờ và giữa giờ theo thống nhất chung.

                                                                                              

HIỆU TRƯỞNG

 

  

 

 

                                                                Đặng Văn Thắng

 

Tác giả: admin