Trường Tiểu học Tân Lập sơ kết học kì 1 năm học 2020-2021

Sau đây là một số hình ảnh:

Bài viết liên quan